Stypendyści VIII Edycji

Ósma edycja konkursu - stypendyści

galeria 8 edycji konkursu

Rozdanie nagród

galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu

SEMINARIUM POCZĄTKOWE W OSNABRÜCK - marzec 2005

WYKŁADY I PREZENTACJE
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu

SIEDZIBA DBU W OSNABRÜCK
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu

ZWIEDZANIE MIASTA
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu

INTEGRACJA
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu

XI MIĘDZYNARODOWA LETNIA AKADEMIA DBU W OSTRITZ-ST. MARIENTHAL

Prof. dr M. Nowicki
galeria 8 edycji konkursu

Prezes DBU F. Brickwedde
galeria 8 edycji konkursu

Prof. dr A. Mizgajski
galeria 8 edycji konkursu

Dr R. Serafin
galeria 8 edycji konkursu

Prezentacje
galeria 8 edycji konkursu

Prezentacje stypendystów VIII edycji konkursu Fundacji im. Nowickiego
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu

Klasztor St. Marienthal
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu

Wycieczka rowerowa - Grenzüberschreitender Naturschutz
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu

Ognisko integracyjne
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu

Koncert organowy
galeria 8 edycji konkursu

Nationalpark Sächsische Schweiz
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu

WYJAZDY STYPENDYSTÓW

Stuttgart
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu

Sachsiche Schweiz
galeria 8 edycji konkursu

Zamek Neuschwanstein
galeria 8 edycji konkursu

Freiburg
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu

Monachium
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu

Freiberg (Sachsen)
galeria 8 edycji konkursu
galeria 8 edycji konkursu