Fundacja im. Nowickiego

Fundacja im. Nowickiego została utworzona w celu wspierania rozwoju najlepszych młodych specjalistów związanych zawodowo z tematyką ekologii oraz ochrony środowiska. Aby realizować przyjęte założenia we współpracy z Deutsche Bundesstiftung Umwelt został utworzony fundusz stypendialny, który od 1997 roku przez dziesięć lat wspierał rozwój najlepszych absolwentów wyższych uczelni.

Laureatami konkursu mogli zostać młodzi uczeni, wyłonieni na podstawie trzystopniowych eliminacji. Stypendium obejmowało okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia czasu trwania pobytu. Wysokość przyznawanego wyróżnienia wynosiła 1000 euro miesięcznie.

Stypendyści byli kierowani do renomowanych instytucji niemieckich - zarówno do instytutów naukowych wybranych uczelni, do znanych firm i organizacji związanych z tematyką ekologii i ochrony środowiska.

Wyróżnieni absolwenci uczestniczyli w seminariach, min. w Seminarium DBU w Osnabrueck oraz w Akademii Letniej w St. Marienthal. Laureaci konkursu specjalizowali się w różnych dziedzinach, począwszy od tematyki związanej z zanieczyszczeniem wód, atmosfery, poprzez ochronę przyrody aż po zagadnienia związane z gospodarką odpadami i zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych. Od 2008 roku przyznawaniem stypendiów oraz obsługą programu zajmuje się w Polsce Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska