Ogólnopolski konkurs na najlepszych absolwentów wyższych uczelni w dziedzinie ochrony środowiska

Od 1997 roku przez dziesięć lat wspierał rozwój najlepszych absolwentów wyższych uczelni. Laureatami konkursu mogli zostać młodzi uczeni, wyłonieni na podstawie trzystopniowych eliminacji. Stypendium obejmowało okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia czasu trwania pobytu. Wysokość przyznawanego wyróżnienia wynosiła 1000 euro miesięcznie.

Od roku 2007 konkurs kontynuowany jest jako program stypendialny prowadzony przez Deutsche Bundesstiftung Umwelt we współpracy ze Stowarzyszeniem Środowisko dla Środowiska. Szczegóły można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska