Seminarium Jesienne Fundacji im. Nowickiego, Orle Gniazdo 2006

Seminarium Jesienne Fundacji im. Nowickiego, Orle Gniazdo 2006 Relacjonuje: Małgorzata Lechawcka (IX Edycja), Monika Świgoń (IX Edycja), Iwona Niewińska (IX Edycja).
Zdjęcia: Ewa Witkowska (VII Edycja) Na początku października 2006 r. odbyło się seminarium jesienne, podsumowujące pobyt w Niemczech IX Edycji stypendystów Fundacji im. Nowickiego.
Jak dotąd seminaria te odbywały się w urokliwych miejscach w Polsce, z dala od „cywilizacji”.
Dojazd do Ośrodka Wypoczynkowego „Orle Gniazdo”, położonego niedaleko miejscowości Hucisko na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej stanowił nie lada wyzwanie (ciągłe poszukiwanie drogowskazów, pytanie o drogę, w przypadku niektórych stypendystek nawet przy dźwiękach piosenki Chrisa Rea „Road to hell”... ). Niemniej jednak, stawiliśmy się niemal że w komplecie. Oczywiście na seminarium przybyli również tłumnie byli stypendyści, dzięki czemu mieliśmy okazję poznać fundacyjną rodzinę i panujące w niej zwyczaje! Zgodnie z programem seminarium, pierwszy dzień był przeznaczony przede wszystkim na mniej oficjalne wspomnienia z pobytu na stypendium, czyli opowieści typu: kto, co, gdzie, kiedy i z kim.

Orle Gniazdo
Orle Gniazdo
Następnego dnia w piątek, głównymi „aktorami” byliśmy już my – stypendyści IX Edycji. Każdy z nas przedstawił rezultaty swojej pracy w Niemczech i projekty, w których dzięki stypendium mógł brać udział.
Niejednokrotnie trudno nam było się zmieścić w przewidzianym na każde wystąpienie czasie. Ale jak tu przedstawić półroczne wyniki pracy w ciągu 15-20 minut, kiedy wszystko wydaje się takie ważne, a do tego jeszcze te burzliwe dyskusje, szczegółowe pytania od Profesora i zainteresowanie kolegów z poprzednich edycji. Zagadnienia realizowanych projektów z poszczególnych wystąpień prezentowały się następująco:
Orle Gniazdo

Bartosz Staniszewski - Oznaczanie metali ciężkich w wodach Morza Północnego oraz opracowanie metodyki umożliwiającej oznaczanie zawartości arsenu w wodach morskich

Orle Gniazdo

Justyna Klęka - Wpływ zróżnicowanych warunków świetlnych na rozwój podwodnych makrofitów i perifitonu w Szprewie oraz próba ocenu stanu ekologicznego wybranych odcinków rzeki zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej

Orle Gniazdo

Marta Miara - Aktualizacja katastru ścieków oczyszczanych w Chargenanlage oraz przedstawienie wyników analiz chemicznych ścieków w zakładzie VW w Hanowerze

Orle Gniazdo

Małgorzata Lechwacka - Możliwości energetycznego wykorzystania gazu wysypiskowego i gazu z oczyszczalni osadów ścieków w Bogatyni oraz efektywność biogazowni w Złotowie (projekt RegioSustain w ramach inicjatywy INTERREG IIIC)

Orle Gniazdo

Dariusz Szyszka - Przedstawienie wyników badań mających na celu określenie sprawności aparatury do adsorpcyjnego i absorpcyjnego oczyszczania dwutlenku węgla

Orle Gniazdo

Anna Ślązak - projekt RECOAL - Reintegration of Coal Ash Disposal Sites and Mitigation of Pollution in the West Balkan Area - projekt prowadzony na terenie Bośni i Hercegowiny

Orle Gniazdo

Monika Świgoń - Geoekologiczne aspekty powierzchni leśnych na obszarze zlewni rzecznych a Ramowa Dyrektywa Wodna

Orle Gniazdo

Paulina Skomiał - promocja i upowszechnianie know-how na temat rolnictwa ekologicznego (np. projekt „Ekologicznie razem rośniemy” w ramach inicjatywy INTERREG IIIA)

Orle Gniazdo

Iwona Niewińska - Dwa projekty związane z planowaniem przestrzennym: transnarodowe zarządzanie obszarami przybrzeżnymi w regionie ujścia Odry oraz GreenKeys - Urban Green as a Key for Sustainable Cities

Orle Gniazdo

Agnieszka Czandryk - Deutsches Krebsforschungszentrum Molekulare Toxikologie

Orle Gniazdo

Agata Szymańska - Projekt „Grenzüberschreitende Vernetzung der Umweltbildung”, zrealizowany w ramach inicjatywy INTERREG III, a mający na celu stworzenie sieci instytucji zajmujących się edukacją ekologiczną

Orle Gniazdo

Beata Szcześniak - Ekoturystyka i edukacja ekologiczna w regionie Południowego Kaukazu na przykładzie projektu „Sofortmaßnahmen zur Unterstützung des neu gegründeten Nationalpark Hyrkan” - park znajduje się w w Azerbejdżanie przy granicy z Iranem

Możemy więc śmiało stwierdzić, iż każdy z naszej grupy, zawodowo zajmuje się zupełnie inną tematyką (co świadczy tylko o tym jak szerokie jest pojęcie „ochrona środowiska”), ale może właśnie dzięki temu tak dobrze się uzupełniamy. Podczas gdy my stresowaliśmy się prelekcją inni beztrosko spędzali czas.
Orle Gniazdo
Orle Gniazdo
Orle Gniazdo
W tym dniu świętowaliśmy także 65-te urodziny Profesora Nowickiego. Każdemu z nas na pewno na długo w pamięci pozostanie chwila, gdy Profesor odczytał wiersz swojego autorstwa oraz podzielił się z nami zbiorem osobistych rozważań na temat Drogi Krzyżowej w tomiku „W tym Dniu Najświętszym…”.
Orle Gniazdo
Orle Gniazdo
Orle Gniazdo
Orle Gniazdo
Orle Gniazdo
Po tym uroczystym momencie czekała nas jeszcze fascynująca podróż dookoła świata, w którą zabrał nas Łukasz Całek. Dalszą część wieczoru zdominowały wspólne pląsy na parkiecie, rozmowy i mecz piłki nożnej o 5 nad ranem – jednym słowem integracja!
Orle Gniazdo
Orle Gniazdo
Orle Gniazdo
Orle Gniazdo
Orle Gniazdo
Dnia trzeciego w porannych promieniach jesiennego słońca wędrowaliśmy Szlakiem Orlich Gniazd. Dzięki czemu nie tylko się dotleniliśmy ale także zebraliśmy siły na poobiednie zebranie SDS-u, podczas którego między innymi profesor wręczył nam fundacyjne znaczki.
Orle Gniazdo
Orle Gniazdo
Orle Gniazdo
Orle Gniazdo
Orle Gniazdo
Orle Gniazdo
Orle Gniazdo
Orle Gniazdo
Orle Gniazdo
Orle Gniazdo
Orle Gniazdo
Orle Gniazdo
Wieczór spędziliśmy już przy ognisku, gdzie czekał nas jeszcze jeden występ tym razem artystyczny, ale sprostaliśmy i tej próbie! Wspólnym śpiewom przy akompaniamencie gitary (albo i bez), rozmowom i śmiechom nie było końca. Jednak wszystko co dobre szybko mija, tak i nasze seminarium dobiegło końca i rozjazdu nadszedł czas. Trzy dni to nie wiele czasu ale jak spędza się go w takim gronie i tak intensywnie to z niecierpliwością oczekuje się kolejnego spotkania naszej fundacyjnej rodziny!
Orle Gniazdo