Miejsca pobytu stypendystów 3 edycji 2000 w Niemczech

 Czajka Agnieszka
Uniwersytet Śląski - Hannover

 Dziadkowiec Monika
Politechnika Wrocławska - Poczdam

 Gzella Artur
Politechnika Wrocławska - Karlsruhe

 Kaczka Ryszard

 Kaczorek Katarzyna
Politechnika Łódzka - Hannover

 Kałduński Adam
Politechnika Gdańska - Hennef

 Kowalczyk Agnieszka

 Skwarczek Marian
Akademia Górniczo - Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie - Hamburg

 Sosnowska Beata
Politechnika Wroclawska - Monachium

 Palk-Ichas Krystyna

 Szpadt (obecnie: den Boer) Emilia
Politechnika Wrocławska - Darmstadt

 Tokarczyk Katarzyna
Akademia Rolnicza - Reinhbach / Bonn