Miejsca pobytu stypendystów 5 edycji 2002 w Niemczech

 Chrzanowski Łukasz
Politechnika Poznańska, Akademia Rolnicza, Uniwersytet Adama Mickiewicza - Leipzig

 Czajkowski Tomasz
SGGW w Warszawie - Lasy Dolnej Saksonii

 Domański Marek

 Gawor Łukasz
Uniwersytet Śląski - Garmisch-Partenkirchen

 Jabłonowski Grzegorz
Uniwersytet Warszawski - Uniwersität Münster

 Krawczyk Jarosław

 Kreft-Boufał Iwona
Uniwersytet Warszawski - Hamburg

 Kurek Rafał

 Kurowski Krystian
Politechnika Łódzka - Stuttgart/Freiburg

 Macudzińska Katarzyna
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski - Berlin

 Mielnik Małgorzata
Politechnika Wrocławska - Osnabrück, Berlin

 Mnich Robert
Politechnika Slaska - Cottbus

 Palmąka Michał
Uniwersytet Warszawski - Hannover

 Ślusarczyk Rafał

 Wojtalewicz-Kasprzak Agnieszka
Akademia Gorniczo - Hutnicza w Krakowie - Augsburg