Miejsca pobytu stypendystów 7 edycji 2004 w Niemczech

 Błachowicz Andrzej
UW - Monachium

 Otawski Piotr

 Targońska Joanna

 Witkowska Ewa
Politechnika Warszawska - Kaiserslautern

 Main Magdalena
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Berlin

 Popko Joanna
Uniwersytet Warszawski - Riege

 Roczniak Piotr
Akademia Góniczo-Hutnicza w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Osnabruck

 Janus Tomasz
Politechnika Warszawska - Technisce Universität Braunschweig (TU-BS)/Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen

 Goździk Marek
Akademia Rolnicza we Wrocławiu - Berlin

 Kryger Monika
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Stuttgart

 Podlaska Magda
Akademia Rolnicza we Wrocławiu - Schwedt, OT Criewen

 Stefanowicz-Pięta Izabela
Uniwersytet Jagielloński - Aachen

 Lew Agata
Politechnika Wrocławska - Wiesbaden

 Michniewicz Anna
Politechnika Łódzka - Zittau

 Kosińska Izabela
Politechnika Warszawska - München

 Sajkowska Katarzyna
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO w Warszawie - Clausthal-Zellerfeld

 Laskowska Katarzyna
Katolicki Uniwersytet Lubelski - Rheinbach

 Kowalska (obecnie Cieślak) Emilia
Politechnika Łódzka - Bremen: marzec - lipiec, Freiburg: sierpień - grudzień

 Janowska Agnieszka
Uniwersytet Warszawski - Berlin

 Wosik Monika
Uniwersytet Warszawski - Leipzig