Miejsca pobytu stypendystów 8 edycji 2005 w Niemczech

 Jabłońska Ewa
Uniwersytet Warszawski - Greifswald

 Mizgalska Małgorzata
Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu - Neustrelitz

 Bernatowicz Waldemar
Uniwersytet Wrocławski - Freiberg

 Firląg Szymon
Politechnika Warszawska - Darmstadt

 Gruszecka Agnieszka
AGH Akademia Górniczo - Hutnicza - Leipzig

 Kazmierczak Aleksandra

 Tarnawski Krzysztof
AR Wrocław

 Pawelczyk Karol
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Heidelberg

 Szczepińska Agnieszka
Uniwersytet Warszawski - Osnabrück

 Pietrusiak Tomasz
Uniwersytet Jagielloński - Singen

 Pięta Piotr
- ---

 Wiśniewski Jacek
Politechnika Śląska w Gliwicach; Akademia Ekonomiczna w Katowicach - Wuppertal

 Wrzesień Magdalena
Uniwersytet Warszawski - Berlin

 Zachwatowicz Maria
Uniwersytet Warszawski - Freiburg

 Zawadzka Dorota
Politechnika Warszawska - Stuttgart