XI Międzynarodowa Letnia Akademia DBU w Ostritz-St. Marienthal

Relacjonuje: Małgorzata Mizgalska (VIII Edycja)

Tegoroczna Letnia Akademia DBU odbyła sie w dniach 3 - 8 lipca w Ostritz-St. Marienthal, w rejonie przygranicznym Niemiec, Polski i Czech. Lokalizacja jest nieprzypadkowa. Temat XXI edycji Akademi dotyczył współpracy w dziedzinie środowiska w rozszerzonej Uni Europejskiej (Umweltkoopeationen in der erweiteren Europaischen Union).

Klasztor St. Marienthal
sommer akademie

Wejście do klasztoru
sommer akademie

Granica niemiecka
sommer akademie

Ogród biblijny
sommer akademie

Grupa robocza
sommer akademie

Klasztor St. Marienthal sommer akademie
sommer akademie
sommer akademie
sommer akademie
sommer akademie

Konferencja była adresowana głownie do instytucji środowiskowych z nowych krajów rozszerzonej Uni Europejskiej (jak i państw, które w niedługim czasie do EU wstąpią). Nie zabrakło współpracowników Niemieckiej Fundacji Środowiska (m.in. Umweltbundesamtes, Polskie Ministerstwo Środowiska, WWF Deutschland, Ekofundusz), przedstawicieli programu stypendialnego DBU (z Polski, Niemiec, Czech, Estonii i Obwodu Kaliningradzkiego) oraz innych osób tematyką konferencji zainteresowanych.

Wykłady i prezentacje, w kolejnych dniach, były uporządkowane wg działów tematycznych:

 • Cele i perspektywy (Ziele und Umsetzungsperspektiven), m.in: prezentacja prof. dr. Andrzeja Mizgajskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska: Strategie – Umsetzungsprobleme – Handlungsbedarf in Polen
 • Potrzeby i doświadczenia współpracy środowiskowej w środkowej i poludniowo-wschodniej Europie (Handlungsbedarf und Erwartungen an Kooperationen mit Mittel- und Südosteuropa), m.in: prezentacja prof. Dr. Maciej Nowickiego, prezesa Ekofunduszu: Ochrona środowiska w Polsce, polsko-niemiecka współpraca w dziedzinie środowiska (Umweltschutz in Polen, polnisch-deutsche Umweltkooperationen)
 • Finansowanie i wspieranie miedzynarodowych projektów środowiskowych (Erfolgskriterien der Projektarbeit - Finanzierung und Förderung von internationalen Umweltprojekten)
sommer akademie

Prof. dr A. Mizgajski

sommer akademie

Prof. dr M. Nowicki

Począwszy od trzeciego dnia konferencji wykłady odbywały się równolegle w czterech grupach tematycznych:

 • Rozwój infrastruktury (Infrastrukturentwicklung),
 • Ochrona środowiska w zakładach (Betrieblicher Umweltschutz),
 • Komunikacja środowiskowa (Umweltkommunikation), m.in. wykład dr Rafała Serafina, Prezesa Fundacji Partnerstwo dla Środowiska: Rural Livelihoods,
 • Ochrona przyrody (Naturschutz), m. in. wykład Andrzeja Czecha ze Stowarzyszenie "Dziedzictwo Karpat" (laureat I edycjji konkursu Fundacji im. Nowickiego): Międzygraniczna ochrona przyrody i środowiska w rejonie Karpat (Cross-border nature and landscape conservation in the Carpathians).
sommer akademie

Dr R. Serafin

Poza głównym programem konferencji odbyły sie krótkie prezentacje, dotyczące projektów realizowanych przez poszczególnych członków międzynarodowej grupy stypendystów DBU (w tym również stypendystów tegorocznej edycji Fundacji im. Nowickiego)

Prezentacje stypendystów Fundacji im. Nowickiego:

sommer akademie

D. Zawadzka

sommer akademie

W. Bernatowicz

sommer akademie

Sz. Firlag

Prócz programu naukowego przewidziano także (głównie wieczorną) część rozrywkowo-kulturalną:

 • - Występ męskiej grupy wokalnej,
 • - Koncert w kościele ewangelickim w miejscowosci Oybin: (Michael Schütze - organy, Pascale Schmidt - sopran, Kurt Sandau - trąbka),
 • - Ognisko integracyjne (zorganizowane przez polską grupę stypendystów).
 • - Wycieczki do jednego z zaproponowanych przez organizatorów miejsc: Nationalparkhaus und Nationalpark Sächsische Schweiz, Saubere Luft im ehemals schwarzen Dreieck, Wanderung Zittauer Gebirge, Grenzüberschreitender Naturschutz - Fahrradexkursion.

Występ grupy wokalnej
sommer akademie

Wycieczka
sommer akademie

Ognisko
sommer akademie
sommer akademie
sommer akademie

Seminarium zakończyło się dyskusją i przedstawieniem perspektyw przyszłej współpracy.

Dodane: 15.07.2005