Michał Brożyna - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Michał
Nazwisko: Brożyna
Tytuł: mgr
Edycja: 10

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: Ocena stopnia i źródeł zanieczyszczenia metalami ciężkimi jeziora Norra Barken w czasach historycznych.
Wydział: Nauk Przyrodniczych
Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski
Najważniejsze osiagnięcia: 1. Zostanie laureatem 10 edycji konkursu Fundacji im. Nowickiego 2. Stypendium MEN (2004/2005 rok) 3. Studia na Umea University (Szwecja) w ramach programu Socrates/Erasmus (2003)
Aktywność pozazawodowa: renowacja starego wojskowego roweru, badminton, turystyka rowerowa ... ... i oczywiście kolejny kierunek studiów (jak na wiecznego studenta przystało)

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Muencheberg (koło Berlina)
Nazwa: Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF)
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: 1. Wpływ wykorzystania obszarów rolnych na wymianę azotu w układzie atmosfera-gleba-roślinność projekt: NitroEurope IP 2. Wpływ rożnego wykorzystania torfowisk na dynamikę gazów szklarniowych - potencjał klimatyczny torfowisk północnych Niemiec. projekt: BMBF-Verbundprojekt „Klimaschutz-Moornutzungsstrategien“ Teilprojekt: Einfluss der Moornutzung auf die Dynamik der Spurengasflüsse & das Klimapotential von Mooren in NO-Deutschland"
Motto:
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci:

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.:
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów):

Pozostałe

Znajomość jezyków:
Zainteresowania:

edytuj