Michał Kopeć - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Michał
Nazwisko: Kopeć
Tytuł: mgr
Edycja: 10

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: "Lokalizacja autostrady A-2 w rejonie aglomeracji warszawskiej. Zastosowanie analizy wielokryterialnej."
Wydział: 1. Wydział Nauk Ekonomicznych 2. Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
Najważniejsze osiagnięcia: 1.Stypendium Ministra Edukacji i Nauki RP za osiągnięcia w nauce. 2.Laureat X edycji konkursu "Grasz o staż". 3.Stypendium w ramach programu. Socrates-Erasmus na Vrije Universitait Amsterdam. 4.Stypendia motywacyjne przyznawane przez cały okres studiów.
Aktywność pozazawodowa: KOŁO NAUKOWE STRATEGII GOSPODARCZEJ UW -członek zarządu ds. zasobów ludzkich; -kierownik projektu „Obiady czwartkowe. Sukces na talerzu”-cykl spotkań ludzi sukcesu ze studentami UW; -ambasador firmy PricewaterhouseCoopers, promocja konkursu „Grasz o staż”; -koordynator konkursu Euromanager 2005 na WNE UW; -kierownik projektu „Międzyuczelniane forum dealerów bankowych”–ośmiomiesięczny projekt edukacyjny dla studentów składający się z wykładów oraz warsztatów komputerowych prowadzonych przez dealerów bankowych; -współpraca z CASE w zakresie organizacji międzynarodowej konferencji Europe After the Enlargement ERASMUS STUDENT NETWORK UW -członek zarządu ds. zasobów ludzkich; -koordynator programu Mentor– najważniejszego programu ESN UW, w którym uczestniczyło ok. 400 studentów (200 z zagranicy); -webmaster; AIESEC UW -Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk/Projekt WEST–organizowanie praktyk dla studentów z Europy Zachodniej.

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Giessen (koło Frankfurtu nad Menem)
Nazwa: Center for International Development and Environmental Reaserch
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: Market for environmental consulting services in Germany and Poland
Motto:
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci:

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.:
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów):

Pozostałe

Znajomość jezyków: angielski(całkiem dobry), francuski(nienajgorszy), niemiecki (z tendencją wzrostową ;)
Zainteresowania: Pozanaukowe: żeglarstwo, górskie wędrówki, narciarstwo, Naukowe: zarządzanie strategiczne, ekonomia, socjologia, psychologia

edytuj