Artur Gzella - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Artur
Nazwisko: Gzella
Tytuł: dr inż.
Edycja: 3

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: "Analiza gospodarki wodno – ściekowej w Lądku Zdroju."
Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska
Uczelnia: Politechnika Wrocławska
Najważniejsze osiagnięcia: studia ukończone z wyróżnieniem.
Aktywność pozazawodowa: Współpraca z prasą lokalną w Lądku Zdroju.

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Karlsruhe
Nazwa: Fridericiana Universität Karlsruhe, Institut für Technische Thermodynamik
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: mikroskalowe i mezoskalowe modele numeryczne atmosfery.
Motto: “Where is the wisdom, we have lost in knowledge? Where is the knowledge, we have lost in information?” Thomas Stearns Eliot (1888 – 1965)
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci: W Karlsruhe miałem możliwość poznania numerycznych modeli przepływu, które stanowią podstawę modelowania procesów transportu zachodzących w atmosferze. Oswoiłem się z pracą w systemie LINUX i poznałem program TECPLOT, służący do wizualizacji wyników modelowania. Wiedza, którą zdobyłem, pozwoliła mi sprecyzować cel mojej pracy doktorskiej. Pobyt na stypendium Fundacji im. profesora Macieja Nowickiego, oprócz swojej niewątpliwej wartości z punktu widzenia pracy naukowej, był również jednym z najbardziej wartościowych okresów mojego życia, jeżeli chodzi o poznanie świata. Stypendium otworzyło przede mną możliwości, o jakich mi się przedtem nie śniło.

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.: >> Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Studium Podyplomowe „Systemy informacji o terenie i pomiary GPS”, praca dyplomowa: "Systemy Informacji Przestrzennej w monitoringu środowiska", 2005 r. >> Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, praca doktorska "Model prognostyczny stężeń ozonu w powietrzu." obroniona z wyróżnieniem 29 września 2003 roku i nagrodzona przez JM Rektora PWr.
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów): >>Nauka: zastosowania geostatystyki i innych metod statystycznych w prognozowaniu stężeń zanieczyszczeń powietrza, mezoskalowe i mikroskalowe modelowanie numeryczne atmosfery, Systemy Informacji Przestrzennej. >>Prace komercyjne: pozwolenia zintegrowane.

Pozostałe

Znajomość jezyków: niemiecki: bardzo dobra; angielski: dobra.
Zainteresowania: >>taiji quan (szkoła Yang, pod opieką dr Yang Jwing Minga, organizacja: Yang’s Martial Arts Association, certyfikat pierwszego stopnia); >>pływanie; >>bungee – jumping (3 skoki, w tym 1 w tandemie z żoną :)); >>fortepian; >>twórczość literacka: teksty dla pisma internetowego „Tygiel online”, wyróżnienie w konkursie PODRÓŻ POETYCKA 2002 zorganizowanym przez miesięcznik EX LIBRIS 43bis; >>muzyka klasyczna; >>poezja; >>malarstwo.

edytuj