Katarzyna Kaczorek - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Katarzyna
Nazwisko: Kaczorek
Tytuł: dr inż.
Edycja: 3

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: Dynamika tlenowej biodegradacji odpadów organicznych z gospodarstw domowych
Wydział: Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Uczelnia: Politechnika Łódzka
Najważniejsze osiagnięcia:
Aktywność pozazawodowa:

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Hannover
Nazwa: Institut fuer Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: Laboratoryjna symulacja składowiska odpadów mieszanych poddanych biologiczno-mechanicznej obróbce oraz bez tej obróbki w celu porównania emisjii zanieczyszczeń do środowiska.
Motto:
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci:

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.: Badania nad oczyszczaniem odcieków ze składowisk odpadów w ramach realizacji projektu badawczego nr 3T09C02817 oraz przygotowania pracy doktorskiej pt. Usuwanie zanieczyszczeń z odcieków ze składowisk odpadów stałych na drodze biodegradacji.
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów): oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów

Pozostałe

Znajomość jezyków: angielski, niemiecki
Zainteresowania: literatura, sporty zimowe

edytuj