Małgorzata Mielnik - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Małgorzata
Nazwisko: Mielnik
Tytuł: mgr inż. ochrony środowiska
Edycja: 5

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: "Gospodarka ściekowa powiatu oławskiego"
Wydział: Inżynieria Środowiska, kierunek: Ochrona Środowiska, Specjalność Systemy Ochrony Wód i Gleby
Uczelnia: Politechnika Wrocławska
Najważniejsze osiagnięcia:
Aktywność pozazawodowa:

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Osnabrück, Berlin
Nazwa: Landkreis Osnabrück – praktyka w wydziałach: Fachdienst Umwelt 7.0, AWIGO, Federalny Urząd Ochrony Środowiska (Umweltbundesamt), Berlin
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: Asystentura w prowadzonych postępowaniach oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, porównanie regulacji prawnych procedur polskich i niemieckich w postępowaniu oceny oddziaływania na środowisko, oraz regulacji prawnych w zakresie pozwoleń zintegrowanych w Niemczech
Motto: Piękno kszatłem jest miłości (C.K. Norwid)
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci:

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.: Praca:Specjalista ds. ochrony środowiska w Przedsiębiorstwie Projektowo – Usługowym „EKO-TECH” Sp. J. we Wrocławiu Ukończone Podyplomowe Studium Prawa Ochrony Środowiska (Uniwersytet Wrocławski)
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów): Doradca ds. bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych

Pozostałe

Znajomość jezyków: Niemiecki – biegle Angielski – dobry
Zainteresowania: Prawo ochrony środowiska, fundusze strukturalne, pielęgnacja roślin.

edytuj