Anna Haładyj - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Anna
Nazwisko: Haładyj
Tytuł: doktor nauk prawnych
Edycja: 6

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: Instrumenty ochrony wód śródlądowych w prawie polskim i niemieckim
Wydział: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Najważniejsze osiagnięcia: obroniony doktorat!! nagroda rektorska za wyniki w nauce praca jako asystent przy Katerdze Prawa Zarządzania Srodowiskiem WPPKiA KUL
Aktywność pozazawodowa: Towarzystwo Miłośników Garbusów w Lublinie

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Univeristaet in Rostock
Nazwa: juristische fakultaet, Ostseeinstitut fuer Seerecht und Umweltrecht (OSU)
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: zasady prawa ochrony środowiska w Nieczech (zasada sprawcy, prewencji i przezorności, zasada zrównoważonego rozwoju, zasada kooperacji itp.)
Motto: jesteśmy aniołami, ale każdy z nas ma tylko jedno skrzydło. Zeby polecieć,musimy mocno objąć się ramionami...
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci: analiza literatury i prawa niemieckiego z punktu widzenia zasad prawa ochrony środowiska w nim obowiązujących nie byłaby możliwa w Polsce! Zebrane materiały staną się częścią rozprawy doktorskiej.

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.: obroniona rozprawa doktorska "Ewolucja zasad prawa ochrony środowiska", Wydział Prawa KUL, 19 października 2004 r. kursy i szkolenia zagraniczne: podczas Summer Academy Energy and Environment, Greifswald, 4-17 lipca 2004 Intensive Programme „Economic Instruments of Environmental Protection”, 28 lipca – 8 sierpnia 2003, University of Joensuu, Finlandia. publikacje: Kodyfikacja prawa ochrony środowiska w Niemczech i na świecie (Prawo-Administracja-Kościół, Nr 1/2004) Formy realizacji zasady kooperacji na poziomie lokalnym w Niemczech (referat) Umweltrecht in Polen unter besonderer Berücksichtigung des Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung "Natur und Recht" H. 5/2004, ISSN 0172-1631, s. 292-295, ss. 4, Prywatyzacja zadań publicznych w ochronie środowiska, red. naukowa Anna Haładyj (współautor), KUL i Fundacja Edukacyjna, Gorzów Wielkopolski 2004, ISBN 83-910551-2-4, ss. 159.
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów): prawo ochrony środowiska

Pozostałe

Znajomość jezyków: j. niemiecki (ZDaF, ZDfB), j. angielski
Zainteresowania: wnętrzniarstwo, gotowanie

edytuj