Marcin Janik - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Marcin
Nazwisko: Janik
Tytuł: mgr inż. specjalności: Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Edycja: 6

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: Projekt ciągu przeróbki osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków o równoważnej liczbie 200000 mieszkańców
Wydział: Inżynierii Środowiska i Energetyki
Uczelnia: Politechnika Śląska
Najważniejsze osiagnięcia: Działalność w Polskim Klubie Ekologicznym w ramach prac związanych z wspieraniem i rozwojem rolnictwa ekologicznego; praca przy tworzeniu informatora po gospodarstwach ekologicznych południowej Polski. Praca w biurze projektów przy projektowaniu oczyszczalni ścieków.
Aktywność pozazawodowa: Działalność w Studenckim Kole Przewodników Górskich w Gliwicach - organizacja akcji wakacyjnych obozów letnich i imprez; prowadzenie obozów górskich w Karpatach Ukraińskich. Akademicki Chór Politechniki Śląskiej (przez całe studia).

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Lipsk
Nazwa: Busse GmbH (www.busse-gmbh.de)
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: praca w ramach pierwszej fazy projektu wspieranego przez DBU: „Budowa i analiza pracy instalacji pilotowej do oczyszczania sciekow z zastosowaniem procesow biologicznych i membranowych dla ukladu z zamknietym obiegiem wody w hodowli ryb”
Motto:
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci: Projekt realizowany był na terenie zakładu doświadczalnego hodowli ryb w Torgau. Cel - uzyskanie zamkniętego obiegu wody w hodowli ryb. Wykorzystano technologię mechniczno-biologicznego oczyszczania ścieków z zastosowaniem procesu mikrofiltracji na modułach membranowych BusseMF. Zaletą pracy w firmie Busse było poznanie praktycznego zastosowania technik membranowych oraz uzyskanie doświadczenia w zakresie eksploatacji i prawidłowego doboru urządzeń tego typu -ich zalet i problemów, z jakimi można się spotkać podczas użytkowania. Pracowałem w świetnie wyposażonym laboratorium przy analizach ścieków oraz miałem możliwość budowania stanowisk badawczych z nowoczesnym sprzętem pomiarowym i automatyką.

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.: Studia doktoranckie na uczelni jak wyżej - procesy dezintegracji osadów ściekowych. Praca - Biuro Ekspertyz i Projektów, Ruda Śląska. Opracowania z zakresu gospodarki ściekowej i osadowej - raporty, ekspertyzy, projekty. Szkolenia: Raporty oddziaływania na środowisko, Eksploatatora oczyszczalni.
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów): kanalizacje, oczyszczanie ścieków, gospodarka osadami ściekowymi - projekty, raporty oddziaływania na środowisko, ekspertyzy

Pozostałe

Znajomość jezyków: angielski, niemiecki - komunikatywnie
Zainteresowania: turystyka górska i krajoznawstwo (KARPATY i okolice) - pieszo, rowerowo i na nartach; uczestnictwo w inicjatywach społecznych i proekologicznych; fotografia; muzyka folkowa.

edytuj