Barbara Kuprel-Poźniak - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Barbara
Nazwisko: Kuprel-Poźniak
Tytuł: mgr inż.
Edycja: 6

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: Budowa profilowa i właściwosci fizyczne gleb torfowych pod zakrzaczeniami w Narwiańskim Parku Narodowym
Wydział: Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Uczelnia: Politechnika Białostocka w Białymstoku
Najważniejsze osiagnięcia: 1993 tytuł Mistrza Ortografii, LO w Goniądzu (a byłam najmłodsza!). 2000 laureat Konkursu na Najlepszego Studenta Politechniki Białostockiej. 2001 laureat białostockiego Konkursu na Najlepszą Pracę z Zakresu Ekologii i Ochrony Środowiska zorganizowanego przez NOT.
Aktywność pozazawodowa: Członek Akademickiego Związku Sportowego (siatkówka). Organizator naukowego wyjazdu studyjnego na południe Polski.

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Drezno
Nazwa: Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: Fundusze strukturalne Unii Europejskiej na cele środowiskowe. Ośrodki edukacji ekologicznej.
Motto: Wstawaj, szkoda dnia!
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci: Stypendium stanowiło przełomowy moment w moim życiu. Poznanie od podstaw języka niemieckiego i zdobycie certyfikatu Zentrale Mittelstufenprüfung, nawiązanie szeregu kontaktów, nabycie doświadczeń z zakresu wdrażania funduszy strukturalnych dostarczyło kompetencji i śmiałości do sięgania po nowe możliwości finansowania działań organizacji pozarzadowej. Opracowywane już w trakcie stypendium wnioski grantowe (również z niemieckimi partnerami) zaowocowały dotacją z Komisji Europejskiej. Ogromne znaczenie mają również prywatne przeżycia związane ze stypendium - poznanie innego stylu życia, kontakt z wieloma kulturami, przesympatyczne wycieczki ze stypendystami.

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.: Składanie aplikacji grantowych i pozyskiwanie dotacji z funduszy unijnych (EQUAL, EFS, Młodzież, Fundusz Współpracy, bezpośrednio do Komisji Europejskiej DG Environment oraz DG Education and Culture), jak też z funduszy krajowych (NFOŚ, FIO i inne). Udział w szeregu szkoleń dotyczących poszczególnych programów unijnych (EQUAL, EFS, LEADER, INTERREG, działania zawarte w ZPORZE oraz w poszczególnych Sektorowych Programach Operacyjnych). Koordynacja projektów finansowanych ze środków krajowych i unijnych. Wizyty studyjne w ekologicznych organizacjach pozarządowych - Niemcy, Grecja, Rumunia, Francja, Bułgaria. Nawiązywanie kontaktów, wspólne projekty.
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów): Fundusze unijne i krajowe dla organizacji pozarządowych. Zarządzanie projektem (składanie aplikacji, koordynacja projektu, sprawozdawczość). Edukacja ekologiczna i ośrodki edukacji ekologicznej.

Pozostałe

Znajomość jezyków: Niemiecki - płynnie w mowie i piśmie, Certyfikat Deutsch w Goethe – Instytut w Rosenheim, Niemcy, 2002 oraz Zentrale Mittelstufenprüfung w Goethe – Instytut w Dreźnie. Angielski - umiejętność czytania i rozumienia, podstawy mówienia. Rosyjski - umiejętność rozumienia, podstawy czytania i mówienia.
Zainteresowania: Wędrówki wśród dzikiej przyrody, sport, siatkówka, pływanie, aktywne formy spędzania czasu.

edytuj