Piotr Roczniak - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Piotr
Nazwisko: Roczniak
Tytuł: mgr inż.
Edycja: 7

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: AGH: Opracowanie i wdrożenie mechanizmów umożliwiających funkcjonowanie przedsiębiorstwa zgodnie z polskim prawem ochrony środowiska oraz systemem zarządzania środowiskowego. UJ: Koncepcja systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z seria norm ISO 14000.
Wydział: AGH: Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska UJ: Wydział Prawa i Administracji
Uczelnia: Akademia Góniczo-Hutnicza w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Najważniejsze osiagnięcia:
Aktywność pozazawodowa:

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Osnabruck
Nazwa: Haase & Naundorf Umweltconsulting GmbH
Tematyka prac wraz z przykładami projektów:
Motto:
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci:

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.:
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów):

Pozostałe

Znajomość jezyków:
Zainteresowania:

edytuj