Monika Kryger - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Monika
Nazwisko: Kryger
Tytuł: magister inżynier
Edycja: 7

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: Hałas drogowy na terenie dzielnicy Warszawa-Ursynów w aspekcie uciążliwości dla mieszkańców i przechodniów
Wydział: Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
Uczelnia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Najważniejsze osiagnięcia: 11.2003: Otrzymanie stypendium Fundacji im. Nowickiego; 06.2003: osiągnięcie średniej ocen ze studiów równej 4,93 i obrona pracy magisterskiej z wyróżnieniem; 10.2002 – 06.2003: stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu; 2001 - 2003: aktywne członkostwo w Kole Naukowym Ochrony Środowiska przy Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska SGGW; 2001: wyróżnienie w konkursie na najlepszego studenta „Primus Inter Pares” w roku akademickim 2000/2001; 10.1998 - wyróżnienie rektora SGGW za najlepiej zdane na swoim kierunku studiów w roku 1998 egzaminy wstępne.
Aktywność pozazawodowa:

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Stuttgart
Nazwa: Fraunhofer-Institut für Bauphysik, Abteilung Bauakustik
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: Tematyka prac – hałas komunikacyjny w kontekście akustyki budowlanej. Projekt – „Tłumienie hałasu komunikacyjnego przez zewnętrzne elementy budowlane w odniesieniu do ustaleń normy DIN EN ISO 717-1. Hałas drogowy przy autostradach oraz w sytuacjach regulacji ruchu przez sygnalizację świetlną.“
Motto:
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci: Korzyści wynikające z odbycia praktyki we Fraunhofer-Institut für Bauphysik: 1) Rozszerzenie i pogłębienie swojej wiedzy z dziedziny akustyki ogólnej, hałasu środowiskowego i akustyki budowlanej oraz zapoznanie się z terminologią fachową w języku niemieckim; 2) Zdobycie cennego doświadczenia w przeprowadzaniu pomiarów hałasu środowiskowego oraz obróbce i interpretacji ich wyników; 3) Zapoznanie się z możliwościami i obsługą niemieckiego programu komputerowego CADNA/A do modelowania i prognozowania hałasu w środowisku; 4) Ogólne zwiększenie doświadczenia i praktycznych umiejętności w zakresie pracy badawczo-analitycznej. Słabe strony: mały związek działalności wydziału z zagadnieniami hałasu środowiskowego i ochrony przed nim (tzn. w praktyce: niewielu pracowników "znających się na rzeczy", brak dobrego sprzętu do pomiarów w środowisku, niewiele literatury na w/w temat w bibliotece, rzadkie wykonywanie w instytucie projektów ściśle związanych z zagadnieniem)

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.: od 03.2005: praca w Ministerstwie Infrastruktury (Departament Mieszkalnictwa, Wydział ds. Infrastruktury Komunalnej); od 09.2004: członkostwo w stowarzyszeniu "Środowisko dla Środowiska"
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów): hałas środowiskowy

Pozostałe

Znajomość jezyków: j. angielski – poziom zaawansowany (dyplom CAE); j. niemiecki – poziom średnio zaawansowany.
Zainteresowania: literatura piękna, muzyka, sztuka, film, psychologia i dziedziny pokrewne.

edytuj