Magda Podlaska - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Magda
Nazwisko: Podlaska
Tytuł: mgr inż.
Edycja: 7

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: Rola oczek wodnych w kształtowaniu walorów przyrodniczych doliny rzecznej na przykładzie cieku Jeziorka
Wydział: Wydział Rolniczy Kierunek: Ochrona Środowiska
Uczelnia: Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Najważniejsze osiagnięcia: Działalność w Studenckim Kole Naukowym Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska i związany z nią udział w Konferencjach i Sejmikach Kół Studenckich (we Wrocławiu w latach 2001 i 2002 oraz w Siedlcach w roku 2002). Wyniki badań zostały opublikowane: 1.Kabała C., Karczewska A., Lizurek S., Podlaska M., 2003: „Miedź, ołów i cynk w profilach gleb wybranych torfowisk górskich Sudetów.“ Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 2.Karczewska A., Podlaska M., Lizurek S., 2002 „Metale ciężkie w profilach wybranych torfowisk górskich Sudetów – jako przyrodnicze archiwum zanieczyszczenia powietrza”. VII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, XIX Sejmik SKN, Wrocław 17-18.05.2002. (Nagroda Dziekana) 3.Karczewska A., Kabała C., Podlaska M., Lizurek S., 2002 „Torfowiska jako przyrodnicze archiwa zmian zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi”. Materiały Międzynarodowej Konferencji SKN. Studencki ruch naukowy – wyzwania XXI wieku. Siedlce 25-26 kwietnia 2002 roku, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej. 4.Pr. zb. pod red. Kabały C., 2001 „Charakterystyka gleb Użytku ekologicznego „Polichty” w Ciężkowicko-Rożnowskim Parku Krajobrazowym. Raport z badań terenowych wykonanych w ramach obozu naukowego w sierpniu 2001 i analiz laboratoryjnych pobranych próbek gleb i ściółek leśnych”. Wrocław 2001 5.Kabała C., Podlaska M., Śmigielska A., 2001 „Porównanie trzech technik oznaczania kwasowości i glinu wymiennego w glebach”. VI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, XVIII Sejmik SKN, Wrocław 17-18.05.2001 (wyróżnienie). Odkrycie i opisanie, wraz z dr K. Świerkoszem (Uniwersytet Wrocławski),w sierpniu 2002 r., stanowiska storczyka Goodyera repens, nie notowanego na tych terenach (Polanica Zdrój)od II wojny światowej(publikacja: - Świerkosz K., Podlaska M., 2002: „Tajęża jednostronna Goodyera repens (L.) R. BR. w Masywie Piekielnej Góry koło Polanicy (Sudety Środkowe).” /„Das Netzblatt Goodyera repens (L.) R.BR. auf dem Massiv Piekielna Góra bei Polanica.”/ ).
Aktywność pozazawodowa: Działalność w Lidze Ochrony Przyrody (uczestnictwo i organizacja różnorodnych akcji o tematyce przyrodniczej).

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Schwedt, OT Criewen
Nazwa: Nationalparkverwaltung Unteres Odertal
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: Kartowanie obszarów objętych lub proponowanych do objęcia ochroną w ramach Dyrektywy Siedliskowej; inne prace konieczne w Parku Narodowym (projekty edukacyjne dla młodzieży - tworzenie i realizacja; oprowadzanie grup turystów po Parku; czynna ochrona przyrody).
Motto: Ich bin, was ich bin, weil ich getan habe, was ich getan habe. (Elia Kazan)
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci: wspaniała atmosfera w pracy, dostęp do dokumentacji Parku i prac powstałych w Parku, fantastyczna możliwość codziennego obcowania z przyrodą i robienia tego, co się lubi (jeśli ktoś, tak jak ja naprawdę to lubi)

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.: doktorat na Uniwersytecie Przyrodniczym (dawnej Akademii Rolniczej) we Wrocławiu (Katedra Botaniki i Ekologii Roślin na Wydziale Rolniczym)
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów): flora i ochrona starorzeczy i małych zbiorników wodnych; szeroko pojęta ochrona przyrody; botanika

Pozostałe

Znajomość jezyków: - niemiecki: biegły w mowie i w piśmie (Deutsch Zertifikat 8.12.2001; DAAD- Sprachzeugnis 24.10.2003) - angielski:podstawowy
Zainteresowania: Zawodowe: ochrona ekosystemów wodnych i wodno-błotnych, roślinność torfowisk, ogół problemów przyrodniczych związanych z dolinami rzecznymi(w tym renaturyzacja dolin rzecznych). Pozazawodowe:paleontologia, ornitologia, turystyka górska, psy rasowe. Amatorsko zajmuję się również fotografią przyrodniczą.

edytuj