Izabela Stefanowicz-Pięta - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Izabela
Nazwisko: Stefanowicz-Pięta
Tytuł: mgr
Edycja: 7

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: Nanostrukturalny katalizator Mn-O-V na nośniku anatazowym do konwersji tlenków azotu do azotu. Charakterystyka fizykochemiczna.
Wydział: Chemii
Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
Najważniejsze osiagnięcia: dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem, równolegle ukończone studia na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH Kraków, publikacja posterowa na Miedyznarodowym Kongresie Katalizy w Insbrucku(2003), zdobycie ważniejszych szczytów górskich Bieszczad, Tatr i Karkonoszy
Aktywność pozazawodowa:

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Aachen
Nazwa: Ford Forschungszentrum Aachen
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: Preparatyka nanomaterialów mogących znaleźć potencjalne wykorzystanie jako katalizatory lub filtry w silnikach Diesla, analiza sporządzonych materialów przy pomocy BET, TG/MS. Badanie procesu tworzenia się kompozytów węglowych w ukladzie katalizator/filtr. Analiza spalin Diesla i poszukiwania w zakresie otrzymania metody pozwalającej na oznaczenie niektórych substancji emitowanych podczas pracy silnika.
Motto:
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci:

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.:
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów):

Pozostałe

Znajomość jezyków:
Zainteresowania:

edytuj