Maria Zachwatowicz - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Maria
Nazwisko: Zachwatowicz
Tytuł: mgr
Edycja: 8

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: Jemioła pospolita Viscum album L. Wybrane zagadnienia z biologii, ekologii, chorologii oraz wystepowanie w różnych strefach antropopresji w Warszawie
Wydział: 1.Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska 2. Wydzial Geografii i Studiow Regionalnych
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
Najważniejsze osiagnięcia: 2005- Stypendium Fundacji im. Nowickiego i Deutsche Bundesstiftung Umweltw, w ramach VIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszych absolwentów polskich wyższych uczelni w dziedzinie ochrony środowiska; 2004- Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięcia w nauce; 2003 - Studia zagraniczne w ramach programu Unii Europejskiej Socrates/Erasmus (Holandia, Saxion University Ijselland of Deventer, Institute of Spatial Planning and Environmental Sciences; 2003- Dyplom licencjacki w ramach studiow rownoleglych na Wydziale Geografii UW.
Aktywność pozazawodowa: Studia rownolegle na wydziale Geografii i Studiow Regionalnych UW, przygotowywanie pracy magisterskiej w zakresie miejsca sieci Natura 2000 w Systemie Ochrony Przyrody w Polsce.

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Freiburg
Nazwa: Albert-Ludwigs Universität Freiburg Institut für Landespflege
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: 1. Projekt majacy na celu wypracowanie metody czynnej ochrony różnorodności biologicznej lak wilgotnych, godzącej potrzeby gospodarowania rolniczego i ochrony przyrody: "Extensive Beweidung von Feuchtgrünland mit Galloway-Rindern. Vegetationsökologische und sozioökonomische Evaluation einer Naturschutzmassnahme im renaturierten Tal der Syr/Luxemburg". Terenowe kartowanie roslinnosci, analiza behawioru zwierzat, opracowanie wynikow. 2.Problematyka rozwoju szaty roslinnej na obszarze dawnych poligonów wojskowych kolo Drezna: "Untersuchungen zur Vegetationsentwicklung auf dem Panzerschiessplatz Dauban". Opracowanie koncepcji oraz analiza dynamiki populacji lokalnej rosiczek (Drosera rotundifolia i D. intermedia). 3.Problematyka wkraczania lasu na obszary Badenii-Wirtembergii, na których zaprzestano użytkowania rolniczego: "Waldzunahme vs. Offenhaltung der Landschaft In Baden-Württemberg. Raum-Zeit-Prozesse, landschaftökologische Auswirkungen, politische Lösungsansätze". Analiza czasowo-przestrzenna procesu na podstawie materialow kartograficznych oraz zdjec lotniczych. 4. Inwentaryzacji jemioły (Viscum album L.) we Freiburgu - wlasny projekt. 5. Bloki zajec dydaktycznych: "Gartenkultur und Landschaftgestaltung", "Integrierte Landschaftentwiklung (Kulturlandschaftanalyse im Allgau)", "International Concepts of Nature Conservation".
Motto: Jak mozna dokonac rzeczy niemozliwych? Z entuzjazmem!
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci:

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.:
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów):

Pozostałe

Znajomość jezyków: angielski-zaawansowany, niemiecki-podstawowy
Zainteresowania: Naukowe: geobotanika, synantropizacja szaty roslinnej, ekologia, ewolucja i rozwoj krajobrazu, planowanie przestrzenne i komunikacja spoleczna w ochronie przyrody i krajobrazu. Pozanaukowe:literatura, zeglarstwo, jazda na nartach.

edytuj