Workshop - Nachhaltige Entwicklung, Universität Lüneburg 20.07 - 22.07.2005

Relacjonuje: Karol Pawelczyk (VIII Edycja)
Zdjęcia: Małgorzata Mizgalska (VIII Edycja)

W dniach od 20 do 22 lipca 2005 roku odbyły się w Lüneburgu warsztaty na temat zrównoważonego rozwoju, których organizatorem była tegoroczna stypendystka DBU z Czech - ing. Dagmar Spalova. Wśród piętnastu uczestników najliczniejsza grupę stanowili stypendyści Fundacji im. Nowickiego i DBU z Polski: Małgorzata Mizgalska, Agnieszka Szczepinska, Maria Zachwatowicz, Waldemar Bernatowicz i Karol Pawelczyk. Oprócz licznej polskiej grupy, wśród uczestników znalazły się także trzy studentki Uniwersytetu w Lüneburgu, dwie stypendystki DBU z Okręgu Kaliningradzkiego, dwoje stypendystów z Łotwy, oraz po jednym stypendyście z Litwy, Czech i Węgier.
Nachhaltige Entwicklung
Prezentacje grup „zawodowych”

Nachhaltige Entwicklung
Prezentacje grup „zawodowych”

Nachhaltige Entwicklung
Grupa polska

Nachhaltige Entwicklung
Praca w grupach „zawodowych”

Nachhaltige Entwicklung
Praca w grupach „zawodowych”

Nachhaltige Entwicklung
Wieczorna intergacja

W środę, 20 lipca, około godziny 18, po zebraniu się wszystkich uczestników, odbyło się krótkie przywitanie gości, oraz przedstawienie spraw organizacyjnych, po czym grupa udała się na mniej oficjalna część programu, która odbyła się w miejscowej restauracji z własnym browarem, tam w milej atmosferze uczestnicy mieli okazje się bliżej poznać. Nachhaltige Entwicklung
Organizatorka - Dagmar Spalova

Następnego dnia rozpoczęła się cześć naukowa warsztatów, której moderatorem była organizatorka warsztatów - ing. Dagmar Spalova. W pierwszej części uczestnicy zajęli sie ustaleniem definicji tak ważnych dla tych warsztatów pojęć jak: środowisko, przyroda i zrównoważony rozwój, a także ustaleniem związków miedzy tymi pojęciami. Juz na tym etapie mogliśmy się przekonać o różnicach postrzegania tych pojęć w różnych krajach. Nachhaltige Entwicklung
Prof. dr Ute Stoltenberg

Następnie odbył się wykład pani prof. dr Ute Stoltenberg z Uniwersytetu w Lüneburgu na temat zrównoważonego rozwoju na tym uniwersytecie i czynności podejmowanych w celu zrealizowania idei zrównoważonego rozwoju (Uniwersytet w Lüneburgu jest pierwsza ) placówką naukowa w Niemczech zdobyła certyfikat EMAS). Pani prof. dr Ute Stoltenberg przedstawiła także swoja koncepcje zrównoważonego rozwoju, który według niej ma cztery wymiary - oprócz wymiaru społecznego, ekonomicznego i środowiskowego, pani profesor proponowała aby uwzględniać wymiar kulturowy. Nachhaltige Entwicklung
Podział grup „zawodowych”

W dalszej części warsztatów praca odbywała się w grupach, w których uczestnicy dyskutowali na temat zrównoważonego rozwoju w ich działalności zawodowej (grupy „zawodowe”) oraz o postrzeganiu zrównoważonego rozwoju w swoim kraju i porównaniu krajowych doświadczeń z obserwacjami, które stypendyści poczynili w Niemczech podczas stypendium (grupy „narodowe”).

Przygotowania w grupach oraz prezentacje zajęły pozostała cześć dnia oraz początek dnia następnego. Praca w grupach, a także późniejsza prezentacja wyników i wymiana doświadczeń pomiędzy grupami pozwoliła uczestnikom skonfrontować swoje wyobrażenia na temat zrównoważonego rozwoju z ludźmi z innych środowisk zawodowych i innych krajów. Nachhaltige Entwicklung
Prezentacja polskiej grupy

Wieczorem grupa polskich uczestników warsztatów zorganizowała mniej oficjalne spotkanie uczestników, na którym mieliśmy okazje się bliżej poznać i porozmawiać, także na tematy nie związane z działalnością zawodowa.

Następnego dnia, po zakończeniu relacji z pracy w grupach, odbyła się ogólna dyskusja na temat wprowadzania Agendy 21, zrównoważonego rozwoju w edukacji, źródeł energii, gospodarki odpadowej i zanieczyszczenia środowiska w poszczególnych krajach.

W piątek po południu warsztaty dobiegły końca, uczestnicy byli zadowoleni z ich przebiegu oraz z korzyści, jakie dzięki uczestnictwu w warsztatach odnieśli. Nachhaltige Entwicklung
Uczestnicy Workshopu

Bardzo cenna okazała się możliwość zapoznania się z podejściem do spraw zrównoważonego rozwoju wśród uczestników pochodzących rożnych krajów, oraz dyskusji w tak różnorodnym gronie specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska. Nie byłoby to możliwe bez pomocy DBU, która finansowo wsparła organizacje warsztatów.

Dodane: 02.08.2005